Podpisanie umów na dotację

Dnia 7 czerwca 2024 r., w Urzędzie Gminy Radziłów, zostały podpisane umowy na udzielenie dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Radziłowie na realizację następujących zadań:

 1. „Prace konserwatorsko-restauratorskie wewnątrz drewnianego XVIII wiecznego kościoła w Kramarzewie, gm. Radziłów.” :
  • W ramach tego zadania zostaną wykonane prace polegające na konserwacji ścian wewnętrznych, polichromii i malatur na ścianach wewnętrznych, stropach, arkadach międzynawowych i słupach w kościele pw. św. Barbary w Kramarzewie;
  • Kwota udzielonej dotacji to 1.099.620,00 zł, na którą składają się środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – I edycja, w wysokości 1.077.627,60 zł, co stanowi 98 % dotacji oraz środki własne z budżetu Gminy Radziłów w wysokości 21.992,40 zł, co stanowi 2% dotacji.
  • Termin zakończenia prac to 10.10.2025 r.
 2. „Renowacja ołtarza w kościele pw. św. Barbary w Kramarzewie – etap I”:
  • W ramach tego zadania zostanie odnowione zwieńczenie ołtarza głównego, gzymsu górnego ołtarza głównego, część centralna ołtarza głównego oraz elementy konstrukcyjne ołtarza głównego;
  • Kwota udzielonej dotacji to 449 565,00 zł, na którą składają się środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – II edycja, w wysokości 440.573,70 zł co stanowi 98 % dotacji oraz środki własne z budżetu Gminy Radziłów w wysokości 8.991,30 zł, co stanowi 2% dotacji;
  • Termin zakończenia prac to 10.05.2025 r.

Umowy ze strony Gminy podpisali Wójt Gminy Radziłów – Krzysztof Milewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Jakubczyk, natomiast ze strony Parafii pw. św. Anny w Radziłowie umowy podpisał Ks. Kan. Jarosław Filochowski – proboszcz parafii.

Skip to content