Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa
składamy Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich
podziękowanie za pracę na rzecz lokalnej społeczności,
zaangażowanie w sprawy mieszkańców Gminy Radziłów
oraz dobrą współpracę w realizacji wspólnie podejmowanych przedsięwzięć.
Życzmy Wam satysfakcji płynącej ze zrealizowanych planów i zamierzeń
oraz zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski
wraz z radnymi

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski
wraz z pracownikami

Skip to content