Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1837B Karwowo – Ostrowik

W dniu 19 lutego 2024 r. w gabinecie Starosty Grajewskiego podpisana została umowa na kolejne zadanie inwestycyjne, które przeprowadzone będzie na terenie trzech gmin powiatu grajewskiego. Mowa tu o przedsięwzięciu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”, składającym się z trzech części, w tym 1 część to „Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik” (Gmina Radziłów), która obejmie przebudowę drogi na odcinku 1,97 km wraz z wykonaniem prac towarzyszących, takich jak wykonanie nowej konstrukcji pod nawierzchnię, prace odwodnieniowe, wykonanie poboczy, oznakowanie itp.

Umowę podpisali Jan Julian Połonowicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, reprezentujący Powiat Grajewski i Oskar Konrad Kielczyk właściciel firmy HYDROBUD Kielczyk Sp. j. z Białegostoku, wykonawca zadania.

Wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, czyli wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, a następnie realizacja robót budowlanych zgodnie z projektem.

Umowę podpisano na kwotę 16 199 100,00 zł. Na koszt zadania składać się będą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 15 000 000,00 zł oraz środki finansowe pochodzące z budżetów własnych Powiatu Grajewskiego, Gminy Radziłów, Gminy Szczuczyn i Gminy Rajgród.

W trakcie spotkania podpisano także protokoły przekazania terenów budowy pod realizację zadania, które podpisali m.in. Starosta Grajewski Waldemar Remfeld, Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski, Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński i Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki.

Skip to content