POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021Plus – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy, o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 805 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Radziłów

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 8,221 t żywności w formie  1610 paczek żywnościowych.

Skip to content