Przebudowa drogi gminnej nr 162505B Klimaszewnica – Kieljany oraz w msc. Kieljany

Zakończono realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 162505B Klimaszewnica – Kieljany oraz w msc. Kieljany”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych . W dniu 11 września 2023 roku Wójt, Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Referatu Inwestycji podpisali protokół odbioru robót budowlanych. W ramach zadania powstała droga o łącznej długości 4 116,40 m z nową nawierzchnią asfaltową, obustronnymi poboczami z kruszywa, rowami i zjazdami wraz z przepustami na działki, chodniki z kostki betonowej został również wykonany remont rowu krytego.

Całkowity koszt zadania wyniósł 4 847 987,33 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to  4 467 174,41 zł

Skip to content