Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie informuje o stwierdzeniu w dniu 05.09.2023 roku pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń u padłego dzika, znalezionego w okolicy miejscowości Biebrza, gmina Rajgród (N-53.64503480, E-22.593660000). Stwarza to zwiększone ryzyko wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w stadach świń a zwłaszcza w promieniu 10 km od miejsca znalezienia padłego dzika. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, gdyż tylko to może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa do stada:

  1. Utrzymywać świnie w odrębnych, zamykanych pomieszczeniach;
  2. Karmić paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
  3. Stosować odzież ochronną;
  4. Czyścić i dezynfekować narzędzie i sprzęt wykorzystywany do obsługi świń;
  5. Przestrzegać zakazu wstępu osób postronnych do gospodarstwa;
  6. Zabezpieczyć budynki gospodarskie przed dostępem zwierząt domowych i dzikich;
  7. Stosować maty dezynfekcyjne, nasączone środkiem dezynfekcyjnym, w wejściach i wyjściach do/z budynków,w których utrzymywana jest trzoda chlewna oraz na wejściach i wjazdach na teren gospodarstwa.

Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa do stada. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa ASF odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może wprowadzić patogen do gospodarstwa. Podobnym wektorem są zwierzęta domowe i dzikie, które przemieszczając się w sposób niekontrolowany do pomieszczeń, w których utrzymywana jest trzoda chlewna, mogą spowodować przeniesienie czynnika zakaźnego.

Rozprzestrzenianie wirusa może nastąpić również poprzez zanieczyszczona paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Dlatego też, tak ważne jest zachowanie higieny, stosowanie środków dezynfekcyjnych, stosowanie odzieży ochronnej oraz przestrzeganie pozostałych zasad bioasekuracji w zabezpieczeniu swojego gospodarstwa.

Afrykański pomór świń należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest wymieniona w załączniku nr 2 poz. 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.). Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Należy obserwować stan zdrowia świń, a o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadomić lekarza weterynarii.

Wszystkie informacje na temat ASF znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Agnieszka Krupa
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie

Skip to content