Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B od m. Karwowo do m. Święcienin

Trwają prace budowlane na odcinku drogi od miejscowości Karwowo do miejscowości Święcienin. Została już wykonana podbudowa drogi, na jezdni położono dwie warstwy betonu asfaltowego oraz wykonano część zjazdów na działki przylegające do drogi. Planowany termin zakończenia prac – listopad 2023 r.

Koszt inwestycji wyniesie 4.266.824,74 zł.  Zadanie w 95% zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja.

Skip to content