Ogłoszenie o przetargu – AUTOBUS AUTOSAN H9-2141S rok prod. 2000

OGŁOSZENIE o przetargu
o szacunkowej wartości do 130.000 zł.

Zakład Komunalny w Radziłowie, ul. Pl. 500- lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, pow. grajewski, NIP: 719 15 60 600,  tel.: 86 273 61 84, e-mail: zkr@radzilow.pl  oferuje do sprzedaży:

AUTOBUS AUTOSAN H9-2141S rok prod. 2000

 1. Rok prod.                             – 2000
 2. Nr VIN                                   – SUASW3AAPYS021727
 3. Data pierwszej rejestracji        – 07.07.2000 r.
 4. Pojemność silnika                   – 6 540 cm3
 5. Moc silnika                             – 110 kW
 6. Liczba miejsc siedzących         – 52
 7. Paliwo                                   – olej napędowy
 8. Rozmiar opon                         – 10R/22.5

Autobus jest sprawny, posiada aktualne badanie techniczne. Posiada widoczne zniszczenia wynikające z długoletniej eksploatacji. Stan licznika: 585.735 km. Ubezpieczenie ważne do 22.06.2023 r. Silnik i skrzynia biegów w pełni sprawne. Ślady korozji na dolnych poszyciach karoserii.

 1. Właściciel: Zakład Komunalny w Radziłowie, ul. Pl. 500- lecia 14, 19-213 Radziłów
 2. Miejsce i termin składania ofert: do 8 maja 2023 r. do godz. 10:00 w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie , ul. Pl. 500- lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie na której winno pisać: „Oferta na zakup  autobusu AUTOSAN H9 ”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 maja 2023 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1 .
 4. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
  2. Datę sporządzenia oferty.
  3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty wraz z Oświadczeniem, że oferent zapoznał  się z warunkami  przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
 5. Termin związania ofertą: 14 dni
 6. Cena wywoławcza brutto: 12.000,00 PLN
 7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie  –  cena: 100 %
 8. Wadium: nie obowiązuje.
 9. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.
 10. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 na parkingu Urzędu Gminy Radziłów, ul. Pl. 500- lecia 14, 19-213 Radziłów
  Szczegółowe dane są do uzyskania w siedzibie Zakładu Komunalnego w Radziłowie, e-mailem, lub pocztą tradycyjną.
 11. Uprawniony do kontaktów z oferentami:  Krzysztof Konopka
 12. Osiągnięta w przetargu wartość płatna jest jednorazowo, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania rachunku.
 13. Odbiór samochodu nastąpi po potwierdzeniu wpłaty.
 14. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Skip to content