Projekt przebudowy drogi powiatowej Ławsk – Glinki

Wójt Gminy Radziłów, informuje o przedłożeniu do wglądu projektu przebudowy drogi powiatowej o nr 1820 B Ławsk – Glinki.
W opracowaniu zostały przedstawione lokalizacje zjazdów na grunty rolne. W sposób szczególny zapraszamy do zapoznania się właścicieli działek przyległych do projektowanej drogi. Wniesione uwagi przez osoby zainteresowane zostaną przekazane do biura projektowego zajmującego się wykonaniem projektu.
Uwagi można zgłaszać osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 86 273 71 19.
Mapy będą wyłożone w dniach od 07.02.2023 r. do 13.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój nr 3a oraz sala konferencyjna Rady Gminy Radziłów .

Skip to content