Lista podstawowa Grantobiorców, którym przyznano Granty w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów”

Lista podstawowa Grantobiorców, którym przyznano Granty w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów” – mikroinstalacje do 5 kW

  1. Zalewska Alicja
  2. Konopka Adrian
  3. Klimaszewska Danuta
  4. Makara Jarosław  

Lista podstawowa Grantobiorców, którym przyznano Granty w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Radziłów” – mikroinstalacje powyżej 5 kW

  1. Jarosiński Edward
  2. Klimaszewski Mirosław
  3. Koszykowski Bogdan
Skip to content