Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B od m. Karwowo do m. Święcienin

Rozpoczęto prace na drodze gminnej od miejscowości Karwowo do miejscowości Święcienin. W pierwszej kolejności zostały wykonane roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, karczowanie drzew i krzewów, usunięcie humusu (część prac), frezowanie nawierzchni asfaltowych (część prac). Roboty wstrzymano na okres zimowy.

Skip to content