Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Klimaszewnica

Zakończona został realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Klimaszewnica”. Wykonano nową podłogę z panela pdłogowgo LVT wraz z cokolikami oraz zamontowano 4 szt. drzwi wewnętrznych.

Wykorzystano potencjał lokalny w postaci budynku świetlicy wiejskiej i stworzono  bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń do spotkań i integracji środowisk lokalnych. Powstało miejsce do organizacji zebrań wiejskich, imprez okolicznościowych, wydarzeń edukacyjnych, sportowych i kulturalnych kultywujących wartości i tradycję. Stworzono przestrzeń służącą wszystkim mieszkańcom miejscowości Klimaszewnica.

Wartość wykonanych prac 55 000,00, z czego 24 997,50 zł stanowi dofinansowanie.

Zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Klimaszewnica” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach ,,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś’’.

Skip to content