Dodatek węglowy

Wójt Gminy Radziłów informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym osoby zainteresowane powinny złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie pokój 5.

Zgodnie z art. 2.1 Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art.. 27a ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Skip to content