Pogrzeb śp. ks. kan. Witolda Brulińskiego

Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej

Księdza Kanonika Witolda Brulińskiego

Ś     P.

Ksiądz Kanonik Witold Bruliński
emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej.

Budowniczy kościoła parafialnego w Radziłowie

Proboszcz parafii pw. św. Anny w Radziłowie (1977-1989)

Proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego

w Ostrołęce (1989-2006)

Dnia 25 stycznia br. (wtorek) o godz. 17.30 wystawienie ciała zmarłego Kapłana w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce i modlitwa różańcowa; o godz. 18.00 Msza św. żałobna a następnie modlitwa różańcowa.

Dnia 26 stycznia br. (środa), o godz. 11.00 wystawienie trumny z ciałem śp. ks. kan. Witolda Brulińskiego w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce; o godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego.

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. Kanonika Witolda Brulińskiego zostanie złożona na cmentarzu komunalnym w Ostrołęce.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. Księdza Kanonika Witolda Brulińskiego polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…”

Ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

Łomża, dnia 25 stycznia 2022 r.

Skip to content