Ponad 10 mln złotych na drogi gminne z Polskiego Ładu

Gmina Radziłów w pierwszej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie  do zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów”  w wysokości 10.024.389 zł  co stanowi  95 % planowanych na ten cel nakładów.

Pozyskana dotacja pozwoli na realizację przebudowy dróg gminnych:

  1. nr 162505 B Klimaszewnica- Kieljany,
  2. nr 104149 B Radziłów –Wypychy  od drogi  wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej  nr 1835 B,
  3. nr 104157 B w miejscowości Kieljany.

Skip to content