Ewidencji zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Radziłów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, nowi użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni, osoby u których zaszła jakakolwiek zmiana np. podłączyli się do kanalizacji lub zmienili zbiornik bezodpływowy na oczyszczalnię przydomową, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia wypełnionego i podpisanego zgłoszenia do Urzędu Gminy Radziłów w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 r.

Skip to content