Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów – Dębówka”

W dniu 25 sierpnia 2020 r. zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa
z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów – Dębówka”
na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania wykonano:

  • nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego na długości 3488,74 m,
  • obustronne pobocza,
  • oznakowanie drogi,
  • rowy,
  • zjazdy,
  • przepusty,
  • przepusty pod zjazdami,
  • studnie chłonną.

Całkowity koszt zadania wyniósł 4 323 186,93 zł z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 2 044 791,24 .

Skip to content