Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Radziłów

W dniu 6 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje Gminie Radziłów na projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów gminnych w Gminie Radziłów”. Projekt został zgłoszony na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W ramach projektu zostaną wykonane instalacje urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE w następujących budynkach użyteczności publicznej z terenu gminy Radziłów:

  • Stacja Uzdatniania Wody w Radziłowie,
  • Stacja Uzdatniania Wody w Łojach – Awissa,
  • Oczyszczalnia ścieków w Łojach – Awissa,
  • Oczyszczalnia Ścieków w Klimaszewnicy,
  • Dom Pomocy Społecznej w Mścichach.

Cała wartość inwestycji wynosi 945 689,38 zł z czego 608 194,02 zł to dofinansowanie ze środków RPO WP.

Skip to content