Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie informuje, że Zarząd Stowarzyszenia Bank Żywności Suwałki – Białystok w Suwałkach podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z GOPS w Radziłowie w charakterze Organizacji Partnerkiej Lokalnej dystrybucji żywności do osób potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2019. Pomoc w ramach POPŻ jest kierowna do osób, które z powodu trudnej sytuacji    i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku, których dochód obecnie nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. nie wyższy niż:

  • 1402,00 zł dla osóby samotnie gospodarującej,
  • 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

            W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymywaniem paczek żywnościowych powinny zgłaszać się do GOPS w Radziłowie w celu otrzymania skierowania uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach POPŻ.

Skip to content