Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Radziłów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§1

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • Nr 1
  • Nr 2
  • Nr 3
  • Nr 4
  • Nr 5
  • Nr 6
  • Nr 7
  • Nr 8.

§2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Łomży

/-/Jan Leszczewski

Skip to content