Susza

Wójt Gminy Radziłów informuje, że w związku z wystąpieniem strat spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę w 2019 r. wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach kukurydzy można składać w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju 3a do dnia 02.09.2019 r. Informuję również, że do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019, składanego do ARiMR.
Wnioski mogą składać wyłącznie rolnicy posiadające uprawy na 5 i 6 klasie gleby. Wszelkie informacje dotyczące klas , kategorii gleb i upraw objętych suszą dostępne są na stronach internetowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2004032/) oraz (http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/).

Skip to content