Ogłoszenie Wójta Gminy Radziłów o sprzedaży drewna opałowego mieszanego

Wójt Gminy Radziłów informuje, że posiada na sprzedaż drewno opałowe mieszane  (wierzba, świerk, modrzew) w ilości 14 m³. Cena minimalna 40 zł za 1 m³ . Do dnia 06.05.2019 r. do godź. 10°° w Urzędzie Gminy Radziłów w pokoju nr 3a u Pana Krzysztofa Roman można składać oferty cenowe dotyczące zakupu w/w drewna. Oferta cenowa powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie i podpisana.

W/w drewno złożone jest w msc. Radziłów na placu przy oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 3a  u Pana Krzysztofa Roman, bądź też pod nr. tel. 86 273 71 20.

Skip to content