XI Otwarte Mistrzostwa Radziłowa w Tenisie Stołowym

 

Ramowy regulamin XI Otwartych Mistrzostw w Tenisie Stołowym

Cel :

 1. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku.
 2. Promocja Gminy Radziłów.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
 4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

Organizator:

 1. Urząd Gminy w Radziłowie.
 2. Komitet Organizacyjny zawodów.

System rozgrywek:

 1. Pucharowy do dwóch porażek.
 2. Mecze do 2 zwycięskich setów (półfinały oraz mecz o miejsce II – do trzech wygranych setów).
 3. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZTS.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
 2. Sprzęt sportowy zawodnicy zabezpieczają we własnym zakresie.
 3. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektu i zasad ustalonych przez organizatorów.
 4. Sprawy sporne wynikłe w czasie turnieju, rozstrzyga organizator.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni i na trybunach.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, zdarzenia zdrowotne będące wynikiem wysiłku fizycznego – dorosły zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 7. Zawodnicy niepełnoletni zostaną wpisani na listę startową po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 8. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników – na koszt własny.
Skip to content