Obchody Dnia Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w Radziłowie rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym, odprawioną przez ks. Jarosława Filochowskiego. Podczas nabożeństwa obecne były poczty sztandarowe jednostek  OSP z Radziłowa i Słucza, a także poczet sztandarowy Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Radziłowie wystawiony przez harcerzy z  30 DH „Zawsze i wszędzie” im. Zawiszy Czarnego z Radziłowa. Po nabożeństwie zgromadzeni w kościele wierni przemaszerowali do radziłowskiego parku, gdzie  pod
pomnikiem Bohaterów z terenu Gminy Radziłów poległych w latach 1918-1920 złożone zostały kwiaty i znicze. Hołd poległym bohaterom oddały delegacje:
  • Przedstawiciele pracowników Urzędu Gminy Radziłów,
  • Przedstawiciele radnych i Sołtysów Gminy Radziłów,
  • Pan Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP,
  • Przedstawiciele związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Radziłowie,
  • Przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Radziłów,
  • Przedstawiciele Drużyny Harcerskiej z Radziłowa,
  • Przedstawiciele Szkół Podstawowych z terenu Gminy Radziłów,
  • Przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacyjnego Rodzice i Nauczyciele Dzieciom z Kramarzewa,
  • Przedstawiciele Szkoły Mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.
O  godz. 13:30 w Centrum Kultury w Radziłowie rozpoczęła się część artystyczna obchodów 11 listopada. Świętowanie Odzyskania Niepodległości rozpoczęło się prezentacją Poloneza przez uczniów klasy V SP w Radziłowie. Serdeczne podziękowania dla pań Małgorzaty Nietupskiej i Marzeny Sulewskiej za trud włożony w przygotowanie dzieci. Następnie w imieniu Starosty Powiatu Grajewskiego Wójt Gminy Radziłów pan Krzysztof Milewski wręczył strażakom z terenu gminy Radziłów medale z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczyste obchody uświetnił także występ uczniów ze SP w Słuczu, którzy przedstawili montaż słowno-muzyczny, opowiadającą o trudnej drodze prowadzącej do odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Serdeczne podziękowania dla p. Katarzyny Wysockiej, która przygotowała przedstawienie. Kolejnym punktem obchodów były występy laureatów Gminnego Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej. Na zakończenie wystąpił zespół ” Jarzębinki”ze SP w Radziłowie, pod opieką p. Elżbiety Jurskiej. Zespołowi towarzyszyli panowie Janusz Nieradko i Sylwester Rynkiewicz.
O godz. 16-tej w sali gimnastyczne SP w Radziłowie odbyły się rozgrywki piłki siatkowej pod hasłem „Zagrajmy dla Niepodległej”.  Sędzią turnieju był p. Zdzisław Koniecko. Zwycięskie drużyny otrzymały medale ufundowane przez Gminę Radziłów, które wręczyła wicedyrektor SP w Radziłowie p. Aneta Michałowska.
Wyniki turnieju plasują się następująco:
I miejsce – „1918”
II miejsce -„Niepodległy Słucz”
III miejsce – „Jak 100 lat temu”
IV miejsce – „Wolni absolwenci”
V miejsce – „11 listopada”
« z 2 »
Skip to content