Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Okrasinie – ETAP III

Dnia 15.11.2018 r. zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Okrasinie – ETAP III.

Zadania  współfinansowane zostało ze środków:

„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Gospodarka wodno- ściekowa” pod nazwą:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Wartość odebranych, wykonanych przez Konsorcjum PHU UNIROL Dorota Kulikowska – lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o. – Partner konsorcjum,

wyniosła 1 405 652,84 zł.

Dofinansowanie otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadanie pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III, wyniosło  1 967 173,00 zł.

Skip to content