Przypomnienie o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych

W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przypominamy o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych.

Informujemy, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego- Instytut Badawczy określił – na podstawie przeprowadzonych badań w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 – wystąpienie suszy.

Wniosek rolnika powinien zawierać:

1) Wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat wraz z załącznikami(pobierz):

2) Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej  oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,

3) Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach

4) Zgoda o przetwarzanie danych osobowych

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Radziłów w pokoju nr 3a u  Pana Krzysztofa Roman.

Więcej informacji pod nr tel. 86 273 71 20

Wzór wniosku oraz załącznik do wniosku do pobrania poniżej artykułu.

Skip to content