VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP w Radziłowie

20 czerwca 207 r. o godzinie 11.00 na boisku przy Szkole Podstawowej w Radziłowie rozegrane zostały VII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których udział wzięło 13 drużyn z całego powiatu grajewskiego. Każda drużyna składała się z 10 zawodników, którzy spełniali wymagane kryteria do udziału w zawodach. Drużyny dziewczęce oraz chłopięce i mieszane reprezentowały miasto Grajewo oraz gminy: Grajewo, Radziłów, Szczuczyn i Wąsosz. Startującym drużynom towarzyszyli opiekunowie, którzy nie szczędzili wysiłku w przygotowaniach zawodników do startu.

Zgodnie z przyjętym scenariuszem zaproszonych gości oraz drużyny powitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński. Następnie głos zabrali wójt gminy Radziłów p. Krzysztof Milewski – współorganizator zawodów oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grajewie dh Artur Kuczyński, który dokonał oficjalnego otwarcia VII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Zawody rozegrane zostały według Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych z 2010 roku. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwała komisja sędziowska w składzie: kpt. Jarosław Lewocz – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach oraz mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, mł. bryg. Dariusz Wierzbicki, mł. bryg. Daniel Lewczuk, kpt. Zdzisław Zaborowski, mł. asp. Wiesław Chrzanowski i st. sekc. Karol Brzózka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe udało się rozegrać tylko ćwiczenie bojowe i jako wyniki końcowe przyjęto punktację uzyskaną w tej konkurencji.

Wśród drużyn dziewczęcych I miejsce zajęły zawodniczki z MDP w Wąsoszu z wynikiem 911,95 pkt., II miejsce dziewczęta z MDP w Boczkach – Świdrowo, które zdobyły 858,65 pkt., III reprezentantki MDP w Szczuczynie uzyskując 819,00 pkt., na IV lokacie uplasowały się zawodniczki z MDP w Klimaszewnicy z łącznym wynikiem 777,68 pkt.

W kategorii Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – drużyny chłopców i mieszane I miejsce zajęli zawodnicy z MDP w Niedźwiadnej, którzy uzyskali wynik 926,45 pkt., na II miejscu uplasowała się MDP z Wąsosza z wynikiem 925,00 pkt., miejsce III zdobyła MDP w Rudzie, która uzyskała wynik 916,48 pkt. Miejsca poza podium przypadły odpowiednio następującym drużynom: miejsce IV MDP w Ciemnoszyjach z wynikiem 915,90 pkt., miejsce V MDP w Radziłowie z wynikiem 905,47 pkt., miejsce VI MDP w Wierzbowie z wynikiem 901,24 pkt., miejsce VII MDP w Szczuczynie, która zdobyła 884,55 pkt., miejsce VIII MDP w Słuczu z ogólna liczbą 857,09 pkt. i miejsce IX MDP w Grajewie z dorobkiem 783,30 pkt.

Zwycięskie drużyny otrzymały medale, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz puchary ufundowane przez starostę grajewskiego i wójta gminy Radziłów, natomiast pozostałe drużyny otrzymały medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Starosta Grajewski wyróżnił nagrodami książkowymi opiekunów MDP i zaproszonych gości w osobach: podlaskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława Wendta, zastępcę podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego, proboszcza parafii pw. św. Anny w Radziłowie ks. kanonika Jacka Schneidera oraz przewodniczącego komisji sędziowskiej kpt. Jarosława Lewocz. Nagrodą książkową wyróżniono również opiekunkę MDP w Rajgrodzie, która wraz z zawodnikami obserwowała przebieg konkurencji.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie wyróżnił nagrodą rzeczową najmłodszych uczestników dzisiejszych zawodów: Oliwię Olszewską z MDP w Boczkach-Świdrowo gm. Grajewo oraz Patryka Szumskiego z MDP w Ciemnoszyjach gm. Grajewo.

W przerwie zawodów zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. kpt. Arkadiusz Lichota omówił licznie zgromadzonej publiczności i uczestnikom zawodów kwestie związane z trwającą kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W ramach kampanii poruszono następujące tematy: bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczeństwo pożarowe w lasach, zasady korzystania z numerów alarmowych 998 i 112 oraz zachowanie bezpieczeństwa podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

« z 2 »
Skip to content