Zakończono przebudowę ulic Sportowej i Szkolnej w Radziłowie.

W dniu 29 listopada 2016 r.  zakończono przebudowę ulic Sportowej i Szkolnej w Radziłowie, natomiast w dniu 02 grudnia 2016 r. dokonano ostatecznego odbioru przeprowadzonych robót budowlanych.

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z prowadzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, tzw. Schetynówek, przewidzianego do realizacji w roku 2016.

Gmina Radziłów w przetargu nieograniczonym wyłoniła wykonawcę zadania, którym była firma UNIDROG Sp. z o.o. z Grajewa. Umowę na wykonawstwo podpisano 14 września 2016 r.

Całkowita wartość zadania: 561.777,31 zł brutto,  w tym dofinansowanie otrzymane z PRGiPID w wysokości 280.102,68 zł.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji udrożniono i upłynniono ruch drogowy w ciągu ulic Sportowej i Szkolnej. Powstały nowe, utwardzone zatoki autobusowe oraz parkingi mogące pomieścić łącznie 56 samochodów, co pozwoli na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno na co dzień, jak też podczas organizowanych imprez plenerowych. Zwiększono trwałość nawierzchni poprzez budowę odpowiedniej konstrukcji drogi, która została przystosowana do przenoszonych obciążeń.

W sierpniu 2016 r. wykonano niezbędną przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a następnie przebudowę sieci energetycznej. Wykonanie tych prac pozwoliło na uniknięcie niszczenia nowej nawierzchni w późniejszym czasie.

Skip to content