Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2016

Informuje się, że od października 2016 r. do maja 2017 r. na terenie gminy Radziłów będzie realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2016.

Za dystrybucję żywności w Programie będzie odpowiedzialny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

Żywność będzie wydawana na podstawie skierowań i oświadczeń do otrzymania pomocy żywnościowej wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie.

Należy podkreślić, że zgodnie z treścią Programu Operacyjnego (PO PŻ) pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Żywność wydawana będzie w formie paczek żywnościowych w okresie od miesiąca października 2016 r. do maja 2017 r.

Kryterium dochodowe uprawniającego do korzystania z pomocy w Podprogramie 2016 obecnie  wynosi:

  • 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 771 zł dla osoby w rodzinie

Kierownik GOPS
Józef Jurski

Skip to content