Mit Hitlera: wizerunek a rzeczywistość w III Rzeszy

Tematem książki nie jest zasadniczo sam Hitler, lecz propagandowe tworzenie wizerunku, a przede wszystkim odbiór tego wizerunku przez Niemców przed utworzeniem III Rzeszy oraz w okresie istnienia tego państwa. Ujmując to nieco inaczej, można powiedzieć, że tematem tej książki jest nie tyle prawdziwy Hitler, ile postać, którą w nim widziały miliony Niemców. Autor zajmuje się zatem czymś, co we współczesnych czasach nazwalibyśmy wizerunkiem politycznym, a co, metaforycznie ujęte w tytule, nosi nazwę „mitu Hitlera”.
Ta znakomita książka potwierdza fakt, iż tzw. mit Führera był nieodzownym warunkiem funkcjonowania państwa nazistowskiego.Autor udowadnia, iż podziw dla Hitlera nie wynikał z przyjęcia dziwnych i niejasnych założeń ideologicznych nazizmu, lecz z wartości społecznych i politycznych – wprawdzie często zniekształconych albo ukazywanych w skrajnych formach – lecz które można dostrzec w wielu społeczeństwach, nie tylko w III Rzeszy.

Nota wydawcy

Skip to content