Punkt zbiórki selektywnej

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Plac 500-lecia 14,
19-213 Radziłów
za urzędem
czynny, od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 do godz. 15:00.

Nieodpłatnie przyjmujemy:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • baterie i akumulatory
  • pozostałe rodzaje wysegregowanych odpadów komunalnych np. papier, plastik, szkło, metal.

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

  • zmieszane – raz na miesiąc
  • zbierane selektywnie – raz na miesiąc
  • ulegające biodegradacji – raz na miesiąc
  • pozostałe zbierane selektywnie – raz w roku
Skip to content