Śmierć za Sienkiewicza

Nad środkowym Dniestrem i jego dopływami – Zbruczem, Smotryczą i Uczycą  – rozpościera się Podole. Mieszkańcy tej krainy, od średniowiecza związanej z Rzeczpospolitą, po
agresji sowieckiej z 1939 roku zostali siłą oderwani od Macierzy. I  chociaż współcześnie tereny te stanowią część obszaru Ukrainy, wciąż  żyją tu potomkowie Polaków, którzy zamieszkiwali Bar, Mańkowce czy  Strugę z dziada pradziada, zanim granice zostały przesunięte, a władza  ludowa z każdego usiłowała zrobić Ukraińca.

Nota wydawcy