999: Ostatni strażnik

Wrzesień 2009 roku. Guido de Mola otrzymuje tajemniczą przesyłkę od niedawno zmarłego i prawie mu nieznanego dziadka. Wewnątrz znajduje list i dwa rękopisy: współczesny i bardzo stary, wyglądający na średniowieczny. Zagłębiając się w lekturę tekstów, de Mola odkrywa, że jego rodzina od wieków strzeże niezwykłego i strasznego sekretu dotyczącego filozofa Giovanniego Pico della Mirandola, jego ezoterycznych i niezwykłych tez oraz początków trzech wielkich religii monoteistycznych: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu.
Od fascynującego i realistycznego XV-wiecznego Rzymu papieża Innocentego VIII, przez Florencję Wawrzyńca Wspaniałego, po faszystowskie Włochy lat 30. XX wieku i wreszcie dzień dzisiejszy – „999 Ostatni strażnik” porywa czytelnika w niezapomnianą podróż w czasie i przestrzeni, w głąb tajników wiedz.

Nota wydawcy