SZYJKI

Podróżując trasą E 77 z Warszawy do Gdańska przejeżdża się w pobliżu Płońska obok miejscowości Szyjki. Właśnie z tej wsi pochodzą pierwsi osadnicy w Szyjkach koło Radziłowa.   Rycerzom Maciejowi i Mikołajowi z Szyjek, zwanych Miłoskami, książę nadał dnia 17 września 1428 roku ziemię nad rzeką Gręską w pobliżu wsi Kubry. Potomkowie tych rycerzy przyjęli przydomek Szyjkowie, a nową siedzibę nazwali Szyjkami[1].

W aktach ziemskich zachowało się wiele danych na temat różnych transakcji
w obrębie tej wsi. Dziedzice Szyjek pieczętowali się herbem Prus, a czasem Ślepowron[2].

Spis podatkowy z 1577 roku zapisał, że dziedziczyło tu wielu szlachciców (omnes haeredes). Wioska (Seiki) liczyła 4 włóki[3].

Szyjki rozwijały się podobnie jak sąsiednie Szlasy. Było to siedlisko drobnej szlachty, z czasem ród Szyjków wymarł całkowicie, a Szyjki przeszły na własność Szleszyńskich ze Szlas oraz innych rodów w tym Czerwonków herbu Lubicz. Od własności Szleszyńskich zaczęto nazywać tę miejscowość Szyjki Szlasy.

Wśród Czerwonków z Szyjek wyróżniał się Jan Czerwonka, który uczestniczył
w elekcji królewskiej z 1697 roku. Następnie został komornikiem ziemskim wiskim[4]. Jednak Czerwonkowie nie dziedziczyli tu długo. Spis ziemian z 1784 roku nie wspomina Czerwonków, jest za to mowa o Rogowskim i Szleszyńskim[5]. W tym czasie była to już bardzo maleńka wioska, licząca kilka domów, tak też było w XIX wieku.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z 1890 roku zapisał: Wieś w powiecie kolneńskim, gmina Kubra, parafia Przytuły[6]. W 1921 roku naliczono tutaj zaledwie 7 domów i 38 mieszkańców[7].


[1] Brodzicki Cz, Początki osadnictwa  …..,, s. 238.

[2] Tamże. 

[3] Źródła Dziejowe.., s. 359.

[4]  Boniecki A, Herbarz…., t. 3, str. 385: Czerwonkowie h. Lubicz

[5] Regestr Diecezjów…., s. 673.

[6] Słownik Geograficzny….., tom XII, s. 103.

[7] Skorowidz miejscowości….., s. 46.

Skip to content