SZLASY

Ziemia, na której istnieje ta wieś należała pierwotnie do Barwikowskich. W 1462 roku Jakub Barwikowski wymierzył 8 włók ziemi swym synom z pierwszego małżeństwa. Ta ziemia leżała w pobliżu osady Łoje Gręska. W tym samym roku tenże Barwikowski sprzedał jednak część ziemi na rzecz Jana ze Ślasów w powiecie zambrowskim. Jan ze Ślasów zamieszkał tutaj i powstała wtedy osada rycerska o nazwie Ślasy[1].

Dziedzicami byli Śleszyńscy, tworzyli tutaj zaścianek szlachecki. Spis podatkowy
z 1577 roku zapisał tę wioskę w kategorii własności zagrodowej (Słaszi Gręski). Wśród właścicieli zapisano Macieja i Bernarda oraz ich braci. Wioska zajmowała obszar 19 włók[2].

Przez wieki był to zaścianek szlachecki, w końcu XVIII wieku wśród dziedziców notuje się: Kossakowskiego, Polkowskich, Szleszyńskich, Taraskowskiego i Zaleskiego[3].

W 1827 roku w tej wsi notowano 8 domów i 47 mieszkańców. Napisano, iż, „mieszka tu drobna szlachta”, (Szlasy Gręzko) wieś należała do gminy Kubra i parafii Przytuły[4].

            W czasie spisu powszechnego z 1921 roku notowano tutaj 9 domów i 59 mieszkańców[5].


[1] Brodzicki Cz, Początki osadnictwa  …..,, s. 238.

[2] Źródła Dziejowe…,s. 359.

[3] Regestr Diecezjów…., s. 673.

[4] Słownik Geograficzny….., tom XI, s. 929.

[5] Skorowidz miejscowości…., s. 46.

Skip to content