Rada Gminy Radziłów

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski
Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
Marek Drozdowski
Paweł Jarosiński
Radni Gminy
Jan Borawski
Grzegorz Chyliński
Andrzej Dąbrowski
Elżbieta Klimaszewska
Krzysztof Konopka
Kamil Kozikowski
Jan Obrycki
Mariusz Płoszkiewicz
Marek Szleszyński
Piotr Tokarzewski
Jadwiga Wójcik
Kazimierz Przemysław Wysocki
Skip to content