Podatki

Podatek rolny

Za rok podatkowy w 2021 r.

  • 146,375 zł/ha dla gruntów gospodarstw rolnych
  • 292,75 zł/ha podwójny rolny dla pozostałych gruntów

Średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2021 wynosiła 58,55 zł za 1 dt.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość 2,5 q żyta.

58,55 zł za 1 dt x 2,5 q =146,375 zł za 1 ha przeliczeniowy

Podatek rolny za rok podatkowy dla pozostałych gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi od 1 ha gruntów równowartość 5q żyta.

58,55 zł za 1 dt x 5,00q= 292,75 zł od 1 ha fizycznym

Podatek leśny

Za rok podatkowy w 2021  r.

  • 43,3048 zł od 1 ha lasu
  • 21,6524 zł od 1 ha dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1m3

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2021.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

196,84 zł x 0,220 m3=43,3048 zł za 1ha

Podatek leśny dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu          o 50%.

(196,84 zł x 0,220 m3 ) x 50% =21,6524 zł za 1 ha

Uchwała Rady Nr XXIV/184/2020 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Skip to content