Podatki

Podatek rolny

Za rok podatkowy w 2023r.

  • 185,125 zł/ha dla gruntów gospodarstw rolnych
  • 370,25 zł/ha podwójny rolny dla pozostałych gruntów

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Podatek leśny

Za rok podatkowy w 2023  r.

  • 71,0996 zł od 1 ha lasu
  • 35,5498 zł od 1 ha dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023.

Skip to content