Podatki

Podatek rolny

Za rok podatkowy w 2022 r.

– 153,70 zł/ha dla gruntów gospodarstw rolnych

– 370,40 zł/ha podwójny rolny dla pozostałych gruntów

Średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2022 wynosiła 61,48 zł za 1 dt.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość 2,5 q żyta.

61,48 zł za 1 dt x 2,5 q =153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy

Podatek rolny za rok podatkowy dla pozostałych gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi od 1 ha gruntów równowartość 5q żyta.

61,48 zł za 1 dt x 5,00q= 370,40 zł od 1 ha fizycznym

Podatek leśny

Za rok podatkowy w 2022  r.

– 46,6972 zł od 1 ha lasu

– 23,3486 zł od 1 ha dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1m3

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2022.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

212,26 zł x 0,220 m3=46,6972 zł za 1ha

Podatek leśny dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

(212,26 zł x 0,220 m3 ) x 50% =23,3486 zł za 1 ha

Uchwała Rady Nr XXXV/259/2021 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

Skip to content