Plan postępowań na rok 2021

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

RODZAJ ZAMÓWIENIAPOZYCJA PLANUPRZEDMIOT ZAMÓWIENIAPRZEWIDYWANY TRYB/PROCEDURA ZAMÓWIENIAORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIATERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
Roboty budowlane1.1.1Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. SłuczZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy2 700 000,00 złI kwartał 2021 r.
Roboty budowlane1.1.2Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. KlimaszewnicaZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy1 650 000,00 złII kwartał 2021 r.
Roboty budowlane1.1.3Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. RadziłówZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy170 000,00 złII kwartał 2021 r.
Dostawy1.2.1Dostawa kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Radziłów w roku 2021Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy178 000,00 złI kwartał 2021 r.

Skip to content