OSTROWIK

Ostrowik powstał na początku XIX wieku, wioskę notuje mapa Królestwa Polskiego
z 1839 roku jako Ostrowek. Bliskość Okrasina wskazuje na powstanie tej osady na gruntach właśnie tej wsi rządowej. Podobnie jak w Okrasinie mieszkali tu chłopi, którzy w 1864 roku uzyskali ziemię rządową na własność (uwłaszczenie). Jednak możliwie, że była to wioska szlachecka powstała na gruntach wsi Karwowo, może na to wskazywać przyłączenie tej osady do gminy Radziłów, podobnie jak Karwowo, natomiast pobliski Okrasin został włączony do gminy Kubry.

Wioskę notuje też Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, leżała w gminie
i parafii Radziłów[1].  W czasie spisu powszechnego z 1921 roku zanotowano tutaj 18 domów i 116 mieszkańców[2].


[1] Słownik Geograficzny….., tom VII, s. 720.

[2] Skorowidz miejscowości….., s. 92.

Skip to content