Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji
Marek Szleszyński
Członkowie
Jan Obrycki
Piotr Tokarzewski
Antoni Wójcik
Kazimierz Przemysław Wysocki