JANOWO

Janowo notowane jest dopiero po II wojnie światowej. Brak danych ze źródeł sprzed 1939 roku.

Skip to content