DZIEWIĘCIN (przysiółek)

W 1423 roku Dobiesław, Paweł, Ziemięta, Kownatka i Jan ze Święcienicy (zapewne ziemia nurska) otrzymali 20 włók ziemi. Głównym osadnikiem był tu Ziemięta i powstała tu osada Ziemięcin notowana w 1444 roku[1].

W XV wieku powstał młyn wodny[2]. Z czasem stał się on podstawą egzystencji tej miejscowości. Dziewięcin był zatem osadą młyńską. Nie notują jej spisy podatkowe z XVI wieku, ani spisy ziemian z XVIII wieku, jednak niewątpliwie w tym czasie ona istniała. Można ją odnaleźć na mapie z pierwszej połowy XIX wieku jako osadę młyńską. Słownik Geograficzny z końca XIX stulecia zapisał, że była to miejscowość należąca do gminy Radziłów i parafii Słucz[3].

W okresie międzywojennym notowano nadal młyn wodny należący do
D. Finkielsztejna[4]. W osadzie młyńskiej naliczono 1 dom i 9 mieszkańców, w tym 8 Żydów (rok 1921)[5].


[1] Wiśniewski J, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewski….., s. 53.

[2] Tamże, s. 183.

[3] Słownik Geograficzny……, tom II, s. 291.

[4] Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa rok 1930, Annuaire de la Pologne (y compris la V. L. Dantzig), Warszawa 1930,  s. 147.

[5] Skorowidz miejscowości….., s. 92.

Skip to content