Ceny

Odpady segregowane19,00 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca
Odpady segregowane
z kompostownikiem
2,00 zł
ulgi od jednego mieszkańca (17 zł)

Podstawa prawna: Uchwała Rady Nr XVI/143/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziłów

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na wskazany przez Urząd Gminy Radziłów nr konta 46 8752 1016 0260 0114 2000 0530 BS Jedwabne o/Radziłów lub w kasie Urzędu  od poniedziałku do piątku w godz. 730– 1300.

Skip to content