Inwestycje mające na celu poprawę dostępności w szczególności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Wójt Gminy Radziłów informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku finansującym wydatki na remont lokali mieszkalnych w celu ich adaptacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych dla tych osób.
Maksymalna wysokość grantu wynosi do 50 tysięcy złotych. W tym należy zabezpieczyć do 20% środków własnych.
Projekt realizowany w ramach:
Priorytetu IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości
Działanie 4.3 Inwestycje społeczne
Typ projektu:
Inwestycje mające na celu poprawę dostępności w szczególności na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i osób starszych).

Więcej informacji można uzyskać na stronie w UM Białymstoku:

https://funduszeue.podlaskie.eu/resource/file/download-file/id.20190

Skip to content