Informacja o wyłożeniu koncepcji dokumentacji projektowych

Gmina Radziłów informuje o wyłożeniu do wglądu koncepcji dokumentacji projektowych dla zadań pn.:

– „Przebudowa drogi gminnej nr 104160B do Kramarzewa”,

– „Przebudowa drogi gminnej nr 104148B w miejscowości Słucz”,

– „Budowa chodnika w miejscowości Wypychy”

W sposób szczególny zapraszamy do zapoznania się właścicieli działek przyległych do projektowanych dróg oraz projektowanego chodnika w msc. Wypychy. Wniesione uwagi zostaną uwzględnione przy sporządzaniu projektu technicznego.

Mapy będą wyłożone w dniach od 25.03.2024r. do 05.04.2024 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój nr 5.

Skip to content