30 000  zł dofinansowania do budowy parkingu w msc. Kramarzewo z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś.

Sejmik Województwa Podlaskiego na sesji  25 marca br. podjął uchwałę przyznającą   Gminie Radziłów dofinansowanie w kwocie  30 tys. zł do realizacji zadania pod nazwą „Budowa parkingu w ramach zagospodarowania przestrzeni wiejskiej w msc. Kramarzewo, gm. Radziłów”. 

 Zadanie swoim zakresem obejmie  budowę parkingu  (ok. 210  m2)  wraz z dojściem dla pieszych  o nawierzchni   z kostki brukowej , doświetleniem terenu poprzez zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych oraz zakup i montaż 1 szt. tablicy tyflograficznej z pismem Braille’a, która  przedstawiać  będzie kompletny plan zabytkowego kościoła parafialnego umiejscowionego w sąsiedztwie. Ponadto obok działki mieści się budynek użyteczności publicznej, przy którym znajdują się boiska sportowe oraz siłownia na wolnym powietrzu, w związku z powyższym budowa parkingu przyczyni się do organizacji spotkań angażujących większą  liczbę mieszkańców i turystów w celach rekreacyjno- sportowych i społeczno- kulturalnych.

Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę blisko  62 tys. zł, w tym 31.786  zł przeznaczyły na ten cel sołectwa: Kramarzewo, Kieljany , Kownatki, Czerwonki  i Konopki Awissa  w ramach funduszu sołeckiego .

Skip to content