ANKIETA DOTYCZĄCA ZAGOSPODAROWANIA BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH

Wójt Gminy Radziłów zwraca się z prośbą do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Radziłów w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest konieczne dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty – dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady. Przyczyni się to do utrzymania jak najniższych cen za odbiór odpadów komunalnych.

Ankietę należy odesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Radziłów , ul. Plac 500 –lecia 14, 19-213 Radziłów  do dnia 16.02.2024 r.

Dodatkowe Informacje można uzyskać:

– w budynku Urzędu Gminy Radziłów, pokój nr 1

– telefonicznie: 86 273 71 10; 86 273 71 18

–  za pośrednictwem e-maila: wojslaw@gminaradzilow.pl; sekretariat@gminaradzilow.pl

Druk ankiety można pobrać poniżej  lub w  budynku Urzędu Gminy Radziłów pokój nr 1

Skip to content