Odbiór wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Radziłów informuje, że w pierwszej połowie stycznia rozpocznie się odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziłów. Odbiór będzie prowadzony wyłącznie od osób, które nie składały wniosku o dofinansowanie na wymianę pokrycia dachowego z ARIMR. Od pozostałych osób odbiór nastąpi na przełomie 2024 i 2025 roku.

Wyroby azbestowe powinny być ułożone na palecie (maksymalna wysokość 1,2 m), owinięte folią i ustawione w miejscu umożliwiającym ich bezkolizyjny odbiór.

Skip to content