INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projekt uchwały Rady Gminy w Radziłowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Radziłowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, poniżej załączamy  raport podsumowujący przebieg ww. konsultacji

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Zachęcamy nadal do aktywnego włączenia się we wdrażanie rewitalizacji, w tym w przyszłe prace Komitetu Rewitalizacji Gminy Radziłów!

Skip to content