Przebudowa z rozbudową DP nr 1834B na odcinkach gr. Powiatu-Dusze-Barwiki i Barwiki- skrzyżowanie z DP nr 1966 B

Wójt Gminy  Radziłów informuje o przedłożeniu do wglądu koncepcji dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa z rozbudową DP nr 1834B na odcinkach gr. Powiatu – Dusze -Barwiki i Barwiki- skrzyżowanie z DP nr 1966 B”. W opracowaniu zostały przedstawione lokalizacje zjazdów. W sposób szczególny zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją właścicieli działek przyległych do projektowanej drogi. Wniesione uwagi przez osoby zainteresowane zostaną przekazane do biura projektowego zajmującego się wykonaniem projektu.

Uwagi można zgłaszać osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 86 273 71 20.

Mapy będą wyłożone w dniach od 10.11.2023 r. do 17.11.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy  Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój nr 3.

Wójt Gminy Radziłów      

 Krzysztof Milewski

Skip to content